Impressum

Adresa:

Ulica Huga Badalića 23,
HR-10000 Zagreb, HR

 

Kontakt:

+385 1 6147 378

info@ift-hrvatska.com

 

Sudski registar:

ift Hrvatska d.o.o.
Ulica Huga Badalića 23, HR-10000 Zagreb
OIB/VAT: 45166055015

Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu sa brojem (MBS) 081150680.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je Hrvoje Komac.

Temeljni kapital od 20,000 kn je plaćen u cijelosti.
IBAN: HR3324020061100861940

 

Sadržaj i web stranica

Većina sadržaja na web stranici je osigurao ift Rosenheim.

Web stranicu je postavio i održava ENNOCLE.

ift Hrvatska kontakt